Maras Pijanowski (1972) – z wykształcenia socjolog, kulturoznawca, menager kultury. Poetycko debiutował w „Gazecie Wyborczej”. Prozatorsko w dwumiesięczniku literackim „TOPOS”. Współzałożyciel grupy „Poeci za kratkami”. Stypendysta Artystyczny Torunia. Dwukrotny finalista konkursu na opowiadanie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu, a opowiadanie „Druga krzyżowa” znalazło się w 2014 roku  w pokonkursowej antologii „Nowe Marzy”. Wyróżniony drukiem w konkursie na opowiadanie „Otwartym tekstem” (wraz z J.K.) za tekst „Windokrąg”. (Magazyn literacko-kulturalny CHIMERA, Nr 2(22) Luty 2015). Wyróżniony w Konkursie Absolutnie Frywolnych Etiud Literackich KAFEL 2014 (Festiwal Himilsbacha), druk opowiadania „Kłusownik światła” znalazł się w pokonkursowej antologii. Wyróżniony w konkursie Polityki „Lato z kryminałem” za opowiadanie „Agent 07 Set”.

Reklamy